Sila klik

Saturday, 10 November 2012

Bulan-Bulan Islam | iluvislam.com discover the beauty of islam

Bulan-Bulan Islam | iluvislam.com discover the beauty of islam


Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia mencipta langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram (Zulkaedah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab). Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat  itu dan perangilah kaum Musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahawasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.
(Surah Al -Taubah : 36)

No comments:

Post a Comment