Sila klik

Monday, 9 September 2013

25 inisiatif utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)


Salam.
Berikut disenaraikan 17 inisiatif utama beserta 8 inisiatif tambahan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 untuk perkongsian kita bersama.
17 inisiatif utama
  1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri
  2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa
  3. Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS  dan  PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).
  4. Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris
  5. Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris
  6. Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi
  7. Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu
  8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru
  9. Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi
  10. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6
  11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas
  12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
  13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard
  14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)
  15. Penstrukturan semula organisasi (KPM)
  16. Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik
  17. Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP

8 inisiatif tambahan

  1. Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti
  2. Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan
  3. Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
  4. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
  5. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM
  6. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru
  7. Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran
  8. Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah, tandas)

3 comments: