Sila klik

Monday, 9 September 2013

25 inisiatif utama Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM)


Salam.
Berikut disenaraikan 17 inisiatif utama beserta 8 inisiatif tambahan yang terkandung dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 - 2025 untuk perkongsian kita bersama.
17 inisiatif utama
  1. Transformasi pendidikan vokasional, termasuk kolaborasi sekolah vokasional dengan industri
  2. Penjajaran kurikulum dengan standard antarabangsa
  3. Peningkatan kemahiran guru dalam (Trends in International Mathematics and Science Study)TIMMS  dan  PISA (The Programme for International Student Assessment Tests).
  4. Peluasan LINUS 2.0 merangkumi literasi Bahasa Inggeris
  5. Peningkatan penguasaan kemahiran berbahasa guru Bahasa Inggeris
  6. Piagam Guru (Teacher Charter) termasuk pakej kerjaya dan instrumen penilaian kompetensi
  7. Pelaksanaan pelan induk Continuing Professional Development (CPD) baharu
  8. Piagam Pemimpin Sekolah (Principal Charter) termasuk National Professional Qualification for Educational Leaders (NPQEL) laluan kerjaya dan menambahbaik Tawaran Baru
  9. Program Transformasi Daerah, termasuk School Improvement Programme (SIP+ dan SISC+) dan Sekolah Berprestasi Tinggi
  10. Penjenamaan semula Matrikulasi dan Tingkatan 6
  11. Peningkatan enrolmen dalam program pendidikan inklusif, termasuk infrastruktur supaya lebih mesra untuk murid berkeperluan khas
  12. Penyediaan 1BestariNet dan perisian ke sekolah
  13. Pengintegrasian data pendidikan untuk penghasilan satu sistem data untuk menambahbaikan dashboard
  14. Pelaksanaan Belanjawan Berasaskan Outcome (OBB)
  15. Penstrukturan semula organisasi (KPM)
  16. Pengukuhan kurikulum Pendidikan Islam, Moral dan Sivik
  17. Perombakan dan penjenamaan semula Program RIMUP

8 inisiatif tambahan

  1. Peningkatan enrolmen ke prasekolah berkualiti
  2. Pelaksanaan HOTS (High Order Thinking Skills) dalam kurikulum, pentaksiran dan latihan
  3. Transformasi IPG untuk meningkatkan kualiti latihan guru
  4. Pelaksanaan sarana penglibatan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta
  5. Penyemakan semula nisbah guru-murid bagi SKM
  6. Penyediaan dan pelancaran portal dan perpustakaan video eGuru
  7. Pengagihan semula RM1 bilion dan pengurangan pembaziran
  8. Naik taraf infrastruktur asas bagi memenuhi standard (cth : elektrik, air, bilik darjah, tandas)

Sunday, 8 September 2013

TIGA OBJEKTIF PELAN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN MALAYSIA (PPPM 2013-2025)

Salam.
Sistem pendidikan negara dapat diperkasa dan dibangunkan secara berterusan menerusi Pelan Pembangunanan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 yang dirangka berasaskan tiga objektif khusus supaya Malaysia mampu berdaya saing pada peringkat global. Menurut PPPM 2013-2025 yang dilancarkan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan Tan Sri Muhyiddin Yassin pada 6 September 2013 yang lalu, tiga objektif itu ialah:
 1. Memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia berfokuskan penambahbaikan akses kepada pendidikan, peningkatan standard (kualiti), merapatkan jurang pencapaian (ekuiti), menggalakkan perpaduan dalam kalangan murid serta memaksimumkan keberkesanan sistem.
 2. Mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan murid bagi 13 tahun yang seterusnya sehingga 2025.
 3. Menggariskan program transformasi yang menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam kementerian yang membolehkan sistem ini memenuhi permintaan baharu dan jangkaan yang meningkat serta menyokong transformasi awam.

Ketika Majlis Pelancaran PPPM (2013-2025).


Saturday, 7 September 2013

Tahniah! SK Abang Aing.

Salam.
Semasa Program Kecemerlangan Prasekolah  untuk Peringkat Zon 2, Kontinjen SK Abang Aing yang mewakili Daerah Sri Aman telah menjuarai segmen Tarian Rampaian Tradisional. Pasukan tarian yang terdiri dari 5 orang kanak-kanak lelaki dan 5 orang kanak-kanak perempuan telah berjaya mengalahkan 7 pasukan dari daerah-daerah di dalam Zon 2. Pasukan Tarian Rampaian Tradisional, SK Abang Aing.
Program Kecemerlangan Prasekolah Peingkat Zon 2 tahun ini telah dilangsungkan di Betong. Acara tahunan yang melibatkan kanak-kanak prasekolah dari 7 daerah dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Daerah Betong pada 4 September 2013. Beberapa acara telah dipertandingkan termasuk Bijak Prasekolah (Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris), Action Song, Nyanyian Solo dan Tarian Rampaian Tradisional.

Majlis Penyampaian Hadiah.
Program Kecemerlangan Prasekolah untuk Zon 2 disertai oleh wakil-wakil dari daerah Sri Aman, Lubok Antu, Saratok, Betong, Sarikei, Meradong dan Julau telah diwakili. Beberapa venue telah disediakan untuk dilaksanakan aktiviti pertandingan. Majlis Penutupan Rasmi telah disempurnakan oleh Pegawai Pendidikan Daerah Betong.

Juara Tarian Rampaian Tradisional
Pasukan Tarian Rampaian Tradisional bersama jurulatih dan guru.

Wednesday, 4 September 2013

Jadual Waktu Peperiksaan UPSR 2013

Salam.
Kalau diikutkan bilangan hari, hanya berbaki 6 hari lagi sebelum tibanya hari peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) 2013. 10 September hingga 12 September telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) untuk di langsungkan peperiksaan UPSR 2013.Seperti pada tahun-tahun yang lalu semua murid yang berada atau belajar dalam Tahun 6 akan menduduki peperiksaan ini secara serentak seluruh negara. Berikut dipaparkan Jadual Waktu peperiksaan tersebut,


Jadual Waktu Hari Pertama.

Jadual Waktu Hari Kedua.

Jadual Waktu Hari Ketiga.
Makumat lanjut berkaitan dengan dengan Arahan Am dan Arahan Khas kepada pentadbir sekolah, pengawas dan calon-calon UPSR, sila klik Arahan Am dan Arahan Khas UPSR 2013 yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia (LPM).

Selamat berjaya.

Monday, 2 September 2013

Dasar 1MURID 1SUKAN.


Salam.
Dasar Satu Murid Satu Sukan (1M 1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberi tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Adalah menjadi harapan agar dengan terlaksananya dasar ini ia dapat:


 1. Memberi akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah dari penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang atau tidak aktif;
 2. Membangunkan sukan sekolah ke arah meningkatkan kadar penyertaan murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan di sekolah;
 3. Memberi peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi.

Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberi penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini memberi perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan hingga ke tahap yang lebih tinggi.


"Kemajuan dalam bidang sukan menjadi semakin penting pada masa kini kerana ia mampu mewujudkan perpaduan sejagat, memupuk keamanan serta meningkatkan imej sesebuah negara. Bidang sukan juga merupakan antara landasan terbaik dalam usaha membangunkan modal insan yang cergas, kreatif, berdaya saing dan mempunyai jati diri yang kukuh demi memastikan kelangsungan keutuhan sesebuah negara. Bagi memastikan matlamat tersebut dapat direalisasikan, bidang sukan perlu menyediakan peluang penyertaan dan penglibatan yang seluas-luasnya kepada golongan muda yang merupakan pewaris kepimpinan negara di masa hadapan." Permulaan kata alu-aluan Tan Sri Dato' Muhyiddin Mohd Yassin dalam Buku Panduan 1M 1S.


Menyahut tuntutan tersebut, SK Abang Aing telah menganjurkan Hari Satu Murid Satu Sukan pada 23 Ogos yang lalu bertempat di dua venue dalam kawasan sekolah: Gelanggang Bola Jaring, Gelanggang Takraw. Empat acara sukan telah diadakan dalam bentuk pertandingan. Keempat-empat acara tersebut diadakan dengan bantuan 7 orang guru pelatih yang menjalankan program Pengalaman Berasaskan Sekolah.
Sebagai permulaan, untuk siri awal ia melibatkan semua murid Tahun 5 seramai 120 orang. Program dimulakan seawal jam 7.00 pagi dengan taklimat program kepada semua murid terlibat. Ianya diikuti dengan senamrobik yang dipimpin oleh sekumpulan guru sebagai sesi memanaskan badan. Murid-murid yang telah dikumpulkan dalam 4 kumpulan telah menunjukkan penyertaan aktif dalam semua aktiviti.Program diakhiri dengan Majlis Penutupan yang disempurnakan oleh Encik Ramlee Rajali, Penolong Kanan sekolah.