Sila klik

Sunday, 12 April 2015

Kopi Luwak - campuran kopi dan najis musang.Kopi Luwak, Minuman Eksotik, Najis Musang,

Masih ingat lagi  tentang posting saya yang terdahulu tentang kopi. Kalau dah lupa-lupa ingat,  sila baca di sini dan di sini sebelum kita meneruskan agenda kopi seterusnya. Seolah-olah dah ketagih bila bercakap tentang kopi seperti ketagihan menghirup kopi pada awal pagi. Kali ini saya  melanjutkan perbincangan tentang misteri kopi yang termahal di dunia. Mungkin rasanya kaw-kaw dan khasiatnya terlalu tinggi menyebabkan harga kopi ini sampai mencecah RM5000 sekilo di Malaysia. Kalau berhasrat hendak merasakan secawan kopi misteri ini, harus bersedia membayar RM300 itu pun agak susah mendapatkannya di negara kita.

Itulah misteri Kopi Luwak (bermaksud musang). Ia terutamanya dihasilkan di Kepulauan Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi di Indonesia. Ia juga terdapat di Filipina, Timor Leste dan Vietnam. Penghasilan kopi ini agak rendah dan jauh dari memenuhi permintaan. Kopi Luwak (luak) diproses dari biji kopi yang telah dimakan musang spesis paradoxurus hermaphroditus, dikutip dan dikumpulkan selepas melalui proses penghadaman melalui keluaran najis musang.
Kopi Luwak, Timor Leste, Filipina, Vietnam, Sepesis Musang,
Luwak atau musang spesis paradoxurus hermaphroditus
Majlis Fatwa, Halal, Ketagih, Muzakarah,
Gumpalan najis luwak bersama biji kopi
Haiwan ini, luwak atau musang memain dua peranan penting dalam menghasilkan kopi yang paling mahal di dunia ini. Pertama, dipercayai dengan kepakarannya memilih biji-biji kopi yang terbaik untuk dimakan dan yang kedua sistem penghadamannya memperoses secara semujadi biji kopi yang ditelan. Semasa proses penghadaman, enzim-enzim mula meresap dan menstabilkan kandungan kimia serta mencernakan protein pada biji-biji kopi. Campuran najis luwak dan biji-biji kopi inilah yang akan melalui proses penjemuran dan pembakaran.

Menurut seorang pengusaha Kopi Luwak di Sumatera, kopi ini di ada kelasnya yang tersendiri. Diumpamakan setaraf Rolls-Royce dalam segmen kereta, atau Vacheron Constantin dalam segmen jam tangan. Begitu berprestijnya, Kopi Luwak dan sesiapa saja penggemar kopi ini bukan calang-calang orang. Kalau poket tak tebal jangan cuba, kalau sekali bolehlah tapi kalau sudah ketagih...manyak susah. Sendiri tanggung ma...

Bagaimana pulak tentang halal haramnya? Muzakarah Jawatankuasa Majlis Fatwa Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia Ke 98 telah bersetuju memutuskan bahawa biji Kopi Luwak adalah bersifat matanajjis dan ia harus dijadikan bahan minuman dengan syarat: 

 1. biji kopi tersebut masih dalam keadaan baik, tidak berlubang, tidak pecah dan dapat tumbuh jika ditanam
 2. biji kopi tersebut hendaklah disucikan terlebih dahulu daripada najis.

        sila rujuk Portal Rasmi Fatwa Malaysia di sini


Soalnya sekarang, adakah anda dan saya bersedia mengeluarkan sejumlah wang yang banyak semata-mata hendak menikmati secawan kopi. Kopi yang didakwa beraroma tinggi dan mempunyai khasiat yang tidak ternilai adalah sama dengan kopi-kopi lain yang mengandungi kafein. Satu persoalan lagi, berupayakah pihak yang berwajib memantau kemasukan Kopi Luwak yang memenuhi syarat-syarat yang telah dikeluarkan oleh Majlis Fatwa Kebangsan Malaysia.

Tergamakkah kita menghirup Kopi Luwak?


Wednesday, 25 March 2015

i-THINK - Cara Hebat Belajar.

Salam.
Program iTHINK yang sedang dilaksanakan untuk semua sekolah di seluruh negara adalah hasil dari lawatan tinjauan di 'Thinking Schools' di United Kingdom. Terbukti bahawa guru-guru yang menggunakan peralatan pemikiran telah berjaya mencapai perkara berikut: 
 • Membangunkan pengetahuan dan kemahiran berfikir murid-murid.
 • Mengubah peranan guru dari penyampai maklumat kepada fasilitator yang membimbing murid-murid belajar.
 • Murid-murid sangat terlibat dalam pembelajaran.
 • Mereka dapat menguatkan keyakinan diri dan kreaviti.
 • Murid-murid mempunyai kemahiran berfikir tahap tinggi.

Program iTHINK memperkenlkan peralatan pemikiran bagi membantu pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan pelajar generasi baru yang memiliki kemahiran berfikir kritikal, kreatif dan analitikal bagi membolehkan mereka bersaing di peringkat global. Program yang akan diperluaskan ke seluruh negara menggunakan pendekatan berikut:
 1. Tidak memerlukan kos tambahan atau infrastruktur yang besar.
 2. Menggunakan alatan pengajaran yang sedia ada.
 3. Guru-guru diberi latihan khusus.
 4. Ia tidak membebankan para pengajar.

Penggunaan Proses Pemikiran juga membantu guru dan pelajar bekerja dengan lebih pintar bagi meningkatkan komunikasi antara mereka, mengubah proses pengajaran daripada sistem yang berpusatkan guru kepada sistem yang berpusatkan murid. 

Program iTHINK membantu pihak sekolah memupuk kemahiran berfikir, menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat, mahir dalam menyelesai masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kireatif di kalangan murid sekolah. 

Tuesday, 24 March 2015

Program i-THINK

Salam.
Pencapaian Malaysia dalam Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2007 adalah pada kedudukan 20 bagi Matematik dan 21 bagi Sains dalam kalangan 49 negara. Manakala laporan Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2009 menunjukkan prestasi Malaysia berada dalam kedudukan 57 bagi Matematik, 55 bagi Sains dan 52 bagi Kefahaman dalam kalangan 74 negara. Dapatan ini dikukuhkan lagi dengan laporan kajian keperluan oleh Perunding Kestrel Education (UK) dan 21 Centruy Schools (USA) yang dibentangkan pada 2 November 2011 mendapati bahawa pemikiran aras tinggi dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.


Bertitik-tolak dari keadaan itu, pada 27 Julai 2011 Mesyuarat di antara Agensi Inovasi Malaysia  dan Kementerian Pelajaran Malaysia telah bersetuju melaksanakan program i-THINK dengan merintis 10 buah sekolah di Malaysia. Program ini akan dipeluaskan kepada 1,000 sekolah pada tahun 2013 dan seterusnya semua sekolah akan melaksanakan program ini pada 2014.

Program i-THINK merupakan satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Guru dan murid akan menggunakan alat berfikir di dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) disamping melaksanakan aktiviti kemahiran aras tinggi.

Melalui Program i-THINK, 8 PETA PEMIKIRAN yang diperkenalkan dengan tujuan dan objektif yang berbeza di samping proses pemikiran masing-masing dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas mengikut topik yang bersesuaian dengan Peta Pemikiran yang dipilih.


Thursday, 19 March 2015

PROSES MELAKSANAKAN KAJIAN TINDAKAN

Salam.
Walaupun, Lewin (1946; 1948) merupakan orang pertama yang mewujudkan satu kodifikasi (codification) tentang prosedur menjalankan Kajian Tindakan. Beliau menyarankan prosedur itu dijalankan dalam 4 peringkat utama, iaitu:
 • Membina rancangan tindakan
 • Melaksana tindakan
 • Memerhati kesan pelaksanaan tindakan
 • Mereflek

Menurut Lewin (1946; 1948), Kajian Tindakan bermula dengan pewujudan satu idea umum dan kemudian data dipungut untuk menjelaskan atau merungkai sesuatu situasi. Dengan ini, satu pelan tindakan dapat dihasilkan untuk mencapai objektif yang dikenal pasti bersama dengan keputusan tentang langkah-langkah pertama yang perlu dijalankan. Peringkat seterusnya melibatkan pungutan fakta-fakta untuk memantau dan menilai intervensi itu, iaitu bertindak sebagai penilaian formatif. 


1. Membina Rancangan Tindakan
Setelah mendapat idea awal untuk memulakan langkah Kajian Tindakan, penyelidik (guru) perlu membina rancangan untuk bertindak ke arah penambahbaikan. Sebagai permulaan, penyelidik perlu menilai situasi sedia ada bagi mendapatkan maklumat yang akan membantunya merancang tindakan yang bakal diambil. Contohnya, apabila hampir separuh daripada sekumpulan gagal dalam ujian topikal yang ditadbir, maklumat terperinci diperlukan tentang soalan-soalan yang gagal dijawab oleh kumpulan pelajar berkenaan. Maklumat ini dapat diketahui dengan merujuk kepada isi kandungan yang gagal difahami oleh pelajar sehinggakan tidak dapat menjawab soalan yang berkaitan dengan topik berkenaan dalam ujiian topikal. Kemudian berdasarkan maklumat yang terkumpul, penyelidik boleh membentuk soalan penyelidikan:
 • Apakah aspek-aspek yang belum difahami oleh pelajar tentang topik yang diajar?
 • Apakah kesukaran yang dihadapi oleh pelajar dalam memahami aspek-aspek tertentu?
 • Bolehkah aspek ini diatasi dengan mengajar semula topik tersebut dengan kaedah pembelajaran masteri?

Setelah soalan-soalan penyelidikan dibentuk, penyelidik perlu membina suatu kerangka penyelidikan. Bagi kelas yang terlibat, beberapa ujian diagnostik perlu dibina bagi mengesan kelemahan pelajar, serta beberapa contoh yang lebih mudah digunakan dalam pengajaran semula. Kemudian, satu ujian setara dengan ujian topikal hendaklah dirangka bagi memastikan sekurang-kurangnya 80% daripada pelajar dapat menjawab kesemua soalan yang dikemukakan.

2. Melaksana Tindakan
Setelah membina rancangan tindakan, tiba masanya bagi pelaksanaan. Penyelidik (guru) perlu menyemak kembali kertas jawapan pelajar bagi mengenal pasti soalan-soalan yang gagal dijawab oleh kebanyakan mereka, diikuti oleh ujian diagnostik bagi mengesan kesukaran serta kekeliruan yang dihadapi oleh pelajar tentang topik yang diajar. Setelah itu, penyelidik akan mengajar semula topik berkenaan dengan memberi contoh-contoh yang lebih mudah difahami oleh pelajar serta disertai dengan latihan dan bimbingan bagi setiap pelajar secara individu.


3. Memerhati Kesan Pelaksanaan Tindakan
Semasa tindakan sedang diambil, penyelidik akan mula mengesan perubahan  dalam kalangan pelajar terbabit, jika ada. Tindak balas yang diberikan oleh pelajar semasa pengajaran semula yang memberi fokus terhadap aspek-aspek yang sukar difahami akan memberi maklum balas kepada penyelidik. Akhir sekali, keputusan ujian setara tentang topik yang diajar akan memberi maklum balas sama ada tindakan yang dilaksanakan berjaya mengurangkan bilangan pelajar yang gagal kepada hanya 20% daripada keseluruhan pelajar.

4. Mereflek
Kesan yang berlaku dalam sesuatu penyelidikan walaupun positif masih boleh dipertingkatkan lagi. Hal ini dapat dilakukan melalui refleksi yang dapat membantu penyelidik mengenal pasti kelemahan dalam ujian diagnostik yang tidak dapat mengesan kelemahan tertentu dalam kalangan pelajar. Di samping itu, pelajar mungkin gagal menjawab aspek-aspek lain dalam ujian setara, berikutan kefahaman pelajar yang tidak kekal untuk tempoh masa panjang. Secara amnya, penyelidik perlu mencari idea untuk mengatasi masalah retention kefahaman pula, dan ini akan menjurus kepada satu lagi pusingan penyelidikan baru yang perlu dirancang untuk tindakan seterusnya.

Tuesday, 17 February 2015

MODEL-MODEL KAJIAN TINDAKAN

Salam.
Pada prinsipnya, setiap Kajian Tindakan akan melibatkan 2 perkara pokok iaitu menyelidik dan bertindak. Kedua-dua perkara pokok ini kemudiannya dilanjutkan dan diperincikan kepada model-model penyelidikan yang menjadi ikutan penyelidik Kajian Tindakan. Untuk entri kali ini, akan diperkenalkan empat (4) model Kajian Tindakan.

1. Model Lewin (1946)
Menurut Lewin (1946), Kajian Tindakan memperlihatkan berupa satu kitaran langkah-langkah (a spiral of steps). Satu kitaran Kajian Tindakan mempunyai empat (4) langkah:
 • merancang (planning)
 • bertindak (act)
 • memerhati (observing)
 • mereflek (reflecting)
Kitaran ini akan berterusan kepada kitaran yang selanjutnya yang melibatkan merancang semula, bertindak, memerhati dan mereflek bagi menghasilkan kitaran baru.  Sila rujuk Rajah I.

Rajah I
2. Model Kemmis & Mc Taggart (1988)
Kemmis dan Mc Taggart (1988) menjelaskan bagi sesetengah kumpulan yang telah merancang Kajian Tindakan, mereka boleh memulakan langkah pertama seperti mana yang dikemukakan oleh model Lewin. Walau bagaimanapun mereka berpendapat bahawa kebanyakan kumpulan akan memulakan peringkat awal refleksi bagi membuat tinjauan awal (initial reconnaissance) terhadap sesuatu situasi sebagai asas untuk merancang dan bertindak. Model ini ditunjukkan dalam Rajah II.
Rajah II
3. Model Somekh (1989)
Model Kajian Tindakan Somekh (1989) lebatkan lapan fasa iaitu:
 • mengenalpasti masalah / fokus kajian
 • mengumpul data
 • menganalisis data dan membentuk hipotesis
 • merancang pelan tindakan
 • melaksanakan pelan tindakan
 • mengumpul data untuk mengesan perubahan
 • menganalisis dan menilai
 • mengenalpasti fokus penyelidikan yang baru
Aspek sistematik merupakan kekuatan model ini di mana setiap langkah diperjelaskan secara lebih terperinci bermula daripada yang mudah dan formal kepada langkah yang lebih terprinci. Namun model ini kelihatan agak rumit untuk diikuti kerana memerlukan guru untuk mengikuti setiap langkah yang dinyatakan secara terperinci seperti pada Rajah III.

Rajah III
4. Model CRASP Zuber - Skerritt (1991)
Model Zuber - Skerritt (1991) menggariskan 5 ciri yang menjadi paksi utama kepada Kajian Tindakan iaitu:


1.         Critical collaboration enquiry by
2.      Reflective practitioners who are
3.      Accountable in making the results of their
         enquiry public,
4.      Self-evaluative in their practice, and
         engage in
5.      Participative problem solving and
         continuing professional development 
Menurut model ini, terdapat lima komponen utama Kajian Tindakan iaitu kolaborasi atau kerjasama kritikal yang dilakukan oleh pengamal yang reflektif, yang sentiasa bertanggungjawab menyebarkan dapatan mereka, menilai diri dalam amalan dan terlibat dalam menyelesaikan masalah secara bersama demi pembangunan profesional yang berterusan. Walaupun model ini tidak menunjukkan sebarang kaedaah skematik tentang cara pelaksanaan penyelidikan, namun jelas menunjukkan ciri-ciri yang perlu ada dalam proses Kajian Tindakan. Kekuatan model ini ialah kebebasan yang diberi kepada penyelidik dalam melaksanakan Kajian Tindakan. Suatu penyelidikan dianggap sebagai Kajian Tindakan sekiranya penyelidik melakukan penyelidikan secara kolaboratif, mengamalkan refleksi secara bersama, bertanggungjawab terhadap data yang dikemukakan kepada orang lain yang mempunyai kepentingan, melakukan penilaian terhadap diri sendiri serta bersama-sama menyelesaikan masalah demi peningkatan profesionalisme secara berterusan. Walau bagaimanapun, memandangkan tiada format khusus diterangkan untuk memberi panduan kepada penyelidik bagi menjalankan penyelidikan, maka model ini boleh menyebabkan penyelidik tersasar dari perancangan dan pelaksanaan penyelidikan.

Sebagai bacaan tambahan, berikut adalah entri lain yang berkaitan:


Wednesday, 7 January 2015

MENYELIDIK, MERANCANG DAN BERTINDAK MELALUI KAJIAN TINDAKAN

Salam.
Kajian Tindakan bertitik tolak daripada proses refleksi (imbas kembali) yang dilakukan oleh guru terhadap tugas seharian mereka. Sebagai contoh, guru mengimbas kembali sesi  pengajaran dan pembelajaran (pdp) yang telah dijalankan di dalam kelas terhadap murid-muridnya. Kekuatan dan  kelemahan pdp diteliti sama ada murid dapat memahami apa yang ingin diajar serta masalah yang dihadapi oleh murid dan guru dalam melaksanakan pdp. Proses refleksi ini perlu dilakukan secara kritis agar guru dapat melihat pelbagai isu dan masalah yang wujud dalam melaksanakan tugas seharian.Proses refleksi juga boleh dilakukan sama ada secara individu atau pun berkumpulan, misalnya bersama rakan sejawat yang lain. Jika ia dibuat dalam kumpulan, teknik sumbangsaran boleh digunapakai bagi mengenalpasti masalah yang dihadapi dan punca masalah berkenaan.Setelah melakukan proses refleksi, seterusnya guru harus merancang tindakan yang ingin diambil bagi mengatasi masalah yang dikenal pasti.  Guru dinasihatkan jangan terus merancang dan mengambil tindakan penambahbaikan berdasarkan refleksi secara individu atau berkumpulan semata-mata. Ia disebabkan perancangan tindakan sebegini akan hanya dibuat berdasarkan persepsi atau andaian guru sahaja, bukannya berdasarkan maklumat sebenar. Hal ini boleh menyebabkan tindakan yang diambil nanti tidak memberikan impak yang besar dan kadangkala berkemungkinan memberi kesan yang negatif kepada guru dan murid. Oleh itu, tinjauan awal melalui pengumpulan data atau maklumat secara tepat pada peringkat  permulaan  adalah penting bagi membolehkan guru mengenalpasti punca sebenar berlakunya masalah tersebut. Pengumpulan data ini boleh dilakukan dengan pelbagai cara seperti melalui ujian, soal selidik, temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen.Setelah mengenalpasti punca masalah yang dihadapi murid melalui tinjauan awal, guru perlu merancang tindakan intervensi bagi mengatasinya. Perancangan tindakan ini memerlukan kreativiti guru. Antara tindakan intervensi yang boleh dilakukan adalah seperti mencari kaedah dan strategi pdp yang lebih berkesan, menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai untuk digunapakai, menggunakan kaedah visual atau maujud untuk menerangkan sesuatu konsep  dan sebagainya ke arah menangani masalah tersebut.


Seterusnya, guru harus melakukan tindakan melalui perancangan yang telah dibuat. Laksanakan segala tindakan yang perlu bagi mengatasi masalah yang dihadapi sama ada oleh murid mahupun guru. Kemudian guru perlu pula memerhati dan memantau sama ada tindakan itu berkesan atau tidak serta sejauhmana ia dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk ini, guru perlu sekali lagi mengumpul data sama ada melalui ujian atau cara-cara yang telah dinyatakan di atas tadi. Data yang diperolehi perlu dianalisis bagi membolehkan guru melakukan semula refleksi berkaitan kekuatan dan kelemahan tindakan yang diambil, keberkesanan tindakan tersebut serta tindakan susulan yang perlu dilakukan. Proses ini akan berterusan dalam kitaran kajian.

Untuk pembacaan yang lebih lengkap, sila krmbali kepada entri yang sebelum ini. Baca di sini dan di sini. Dalam entri yang akan datang, kenali model-model Kajian Tindakan yang dipelopori oleh penyelidik Kajian Tindakan yang tersohor.


Monday, 5 January 2015