Sila klik

Wednesday, 25 March 2015

i-THINK - Cara Hebat Belajar.

Salam.
Program iTHINK yang sedang dilaksanakan untuk semua sekolah di seluruh negara adalah hasil dari lawatan tinjauan di 'Thinking Schools' di United Kingdom. Terbukti bahawa guru-guru yang menggunakan peralatan pemikiran telah berjaya mencapai perkara berikut: 
  • Membangunkan pengetahuan dan kemahiran berfikir murid-murid.
  • Mengubah peranan guru dari penyampai maklumat kepada fasilitator yang membimbing murid-murid belajar.
  • Murid-murid sangat terlibat dalam pembelajaran.
  • Mereka dapat menguatkan keyakinan diri dan kreaviti.
  • Murid-murid mempunyai kemahiran berfikir tahap tinggi.

Program iTHINK memperkenlkan peralatan pemikiran bagi membantu pengajaran dan pembelajaran untuk menghasilkan pelajar generasi baru yang memiliki kemahiran berfikir kritikal, kreatif dan analitikal bagi membolehkan mereka bersaing di peringkat global. Program yang akan diperluaskan ke seluruh negara menggunakan pendekatan berikut:
  1. Tidak memerlukan kos tambahan atau infrastruktur yang besar.
  2. Menggunakan alatan pengajaran yang sedia ada.
  3. Guru-guru diberi latihan khusus.
  4. Ia tidak membebankan para pengajar.

Penggunaan Proses Pemikiran juga membantu guru dan pelajar bekerja dengan lebih pintar bagi meningkatkan komunikasi antara mereka, mengubah proses pengajaran daripada sistem yang berpusatkan guru kepada sistem yang berpusatkan murid. 

Program iTHINK membantu pihak sekolah memupuk kemahiran berfikir, menyemai budaya pembelajaran sepanjang hayat, mahir dalam menyelesai masalah dan berupaya menghasilkan jalan penyelesaian secara kireatif di kalangan murid sekolah. 

No comments:

Post a Comment