Sila klik

Tuesday, 24 March 2015

Program i-THINK

Salam.
Pencapaian Malaysia dalam Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) tahun 2007 adalah pada kedudukan 20 bagi Matematik dan 21 bagi Sains dalam kalangan 49 negara. Manakala laporan Program for International Student Assessment (PISA) tahun 2009 menunjukkan prestasi Malaysia berada dalam kedudukan 57 bagi Matematik, 55 bagi Sains dan 52 bagi Kefahaman dalam kalangan 74 negara. Dapatan ini dikukuhkan lagi dengan laporan kajian keperluan oleh Perunding Kestrel Education (UK) dan 21 Centruy Schools (USA) yang dibentangkan pada 2 November 2011 mendapati bahawa pemikiran aras tinggi dalam kalangan guru dan murid di Malaysia amat rendah.


Bertitik-tolak dari keadaan itu, pada 27 Julai 2011 Mesyuarat di antara Agensi Inovasi Malaysia  dan Kementerian Pelajaran Malaysia telah bersetuju melaksanakan program i-THINK dengan merintis 10 buah sekolah di Malaysia. Program ini akan dipeluaskan kepada 1,000 sekolah pada tahun 2013 dan seterusnya semua sekolah akan melaksanakan program ini pada 2014.

Program i-THINK merupakan satu program yang bertujuan mempertingkatkan dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid berinovatif. Guru dan murid akan menggunakan alat berfikir di dalam pengajaran dan pembelajaran (PdP) disamping melaksanakan aktiviti kemahiran aras tinggi.

Melalui Program i-THINK, 8 PETA PEMIKIRAN yang diperkenalkan dengan tujuan dan objektif yang berbeza di samping proses pemikiran masing-masing dapat diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran (PdP) di dalam kelas mengikut topik yang bersesuaian dengan Peta Pemikiran yang dipilih.


No comments:

Post a Comment