Sila klik

Monday, 1 October 2012

Peruntukan Kementerian Pelajaran Dalam Bajet 2013Pelajaran telah diperuntukkan sebanyak RM38.7 bilion meliputi peruntukan mengurus dan pembanguan. Di samping RM38.7 bilion, Kementerian Pelajaran mendapat peruntukan berikut:

  • RM1 bilion untuk menambahbaik infrastruktur sekolah
  • RM1.2 bilion untuk pendidikan prasekolah di bawah program kerajaan termasuk PERMATA
  • RM380 juta untuk penempatan guru prasekolah Kementerian Pelajaran
  • RM10,000 geran pelancaran kepada Operator Pusat Pendidikan Awal Kanak-kanak Swasta untuk pembukaan taska baru
  • RM3.7 bilion untuk latihan teknikal dan vokasional
  • RM200 juta untuk penubuhan Graduate Employ Ability Taskforce
  • RM500 juta untuk peningkatan kemahiran guru dalam pengajaran subjek teras.
  • 6 Projek Rintis taska OKU

No comments:

Post a Comment